Vandoverflade

Vandstand

Vil du gerne vide mere om vandstand i Danmark – f.eks. ved dårligt vejr – eller leder du efter tidevandstabeller eller bestemte prognoser, så læs mere her!

Vandstanden i verdenshavene er konstant stigende og har været det i mange år. Det globale havniveau er steget med 24 cm siden 1850. Og det forventes at stige mellem 54 og 74 cm frem til 2100 – afhængig vores indsats. Men hvad skyldes det? Er det nødvendigt at gøre noget? Og i så fald, hvad?

Vandstanden i verden varierer afhængigt af klima, geografi og menneskelig aktivitet. Generelt betegnes vandstanden som niveauet af havvandet i forhold til jordens overflade.

Vandstandsindikator

Vandstand generelt i verden og i Danmark i særdeleshed

Den stigende vandstand skyldes primært den globale opvarmning, som bl.a. får isen rundt om i verden til at smelte og dermed øge mængden af vand i havene. Det kan føre til oversvømmelser af kystområder og øget risiko for naturkatastrofer. Vandstanden kan også have indvirkning på dyrelivet – både i vand og på land.

Derudover kan opstemning af åer og floder samt vandforbrug til landbrug, industri og husholdninger påvirke vandstanden.

Vandstanden i Danmark varierer af faktorer, som f.eks. tidevandets bevægelser, vejrforhold og klimaændringer. Og da Danmark er et lavtliggende land med store kystområder, er der øget risiko for oversvømmelser.

Der holdes øje med vandstanden

Der bliver holdt nøje øje med vandstanden – både i Danmark og rundt om i verden. Stigende vandstand kan nemlig føre til oversvømmelser samt nedbrydning langs kyster og floder. Det kan blive katastrofalt for beboelser, infrastruktur, landbrug m.m.

Derfor bliver der også foretaget vandstandsmålinger jævnligt.

Sådan sikrer du dig mod den stigende vandstand

Der er flere foranstaltninger, du kan træffe for at sikre dig mod negative konsekvenser af den stigende vandstand.

  • Forebyggende foranstaltninger: Hvis du bor i et område, der er udsat for oversvømmelser, kan du overveje at investere i forebyggende foranstaltninger – som f.eks. opbygning af dige.
  • Vær forberedt: Sørg for at have en klar plan, hvis uheldet skulle være ude. Det kan være at have en nødforsyningspakke med vand, mad og medicin, hvis det bliver nødvendigt at forlade huset.
  • Hold øje med varsler: Bor du i et område, der er udsat for oversvømmelser, så følg med i varsler fra myndighederne om potentielle oversvømmelser, og følg de anbefalede foranstaltninger.

Problemet forsvinder dog ikke af disse foranstaltninger, de beskytter dig kun, når uheldet er ude. Og det vil det blive ved med at være, hvis ikke vi gør noget.

De stigende vandstande er et verdensproblem. Derfor er det også vigtigt selv at bidrage ved f.eks. at reducere dit eget CO2-udslip og ved at støtte initiativer, der bekæmper klimaforandringerne og fremmer en mere bæredygtig fremtid for vores jord.

Copyright 2024 - Pilanto Aps